نفوذ کلام با استفاده از فن ان ال پی

یکی از بارزترین شیوه های نفوذ کلام، شناخت سیستم روحی افراد و تقلید از آن هاست. برای این کار باید به دقت به افراد چشم بدوزید، به سخنان آنها گوش فرا دهید و ببینید که غالبا از چه نوع کلماتی استفاده می کنند و چگونه آنها را در غالب الفاظ می ریزند. آن گاه با استفاده از همان نوع کلمات و تقلید از لحن صدا، تغییرات چهره، حالات و حرکات چشمها به گونه ای با آنها صحبت کنید که با نحوه
فکر و عملکرد ذهنیشان مطابق باشد. این فن را برنامه ریزی عصبی، کلامی ( ان ال پی ) می نامند
به طور کلی افراد در ارتباطات خود به یکی از چهار سیستم عصبی زیر گرایش دارند :
الف – افراد بصری
این افراد جهان را به صورت تصاویر ادراک می کنند به همین جهت کلماتی را که به زبان می آورند، تصویرگر است. لحن صدا، تغییرات چهره و حرکات بدن آنها به شرح زیر است :
– به هنگام اندیشیدن به طرف بالا نگاه می کنند
– با سرعت سخن می گویند و آهنگ صدایشان بلند است
– دستها را حرکت می دهند و به طرف بالا می گیرند
– تنفس سریع، سطحی و نامرتب دارند و در قسمت بالایی قفسه سینه تنفس می کنند
این افراد در جملاتی که به کار می برند به لغات زیر تکیه دارند :
دیدن ، نگاه کردن ، خیره شدن ، روشن ، چشم انداز ، درنظر گرفتن ، هدف ، دوراندیشی ،درخشان ، چراغانی ، شفاف ، تصور ، ترسیم ، انعکاس ، دیدگاه ، کانون توجه ، تیره و تار ، تابش ، آراستن
ب- افراد سمعی
این گروه به لغات و واژه های سمعی تکیه دارند و به هنگام ارتباط، حالات فیزیولوژیکی زیر را از خودشان
نشان می دهند :
– به هنگام اندیشیدن اغلب به افراد خود می نگرند
– آرام، با آهنگی آهسته اما پرطنین سخن کی گویند
– دست خود را تا نیمه کمر بالا آورده و با آن ژست می گیرند
– آرام، منظم و از وسط قفسه سینه نفس می کشند
کلمات مشخص کننده حالات سمعی به شرح زیر است :
شنیدن ، گوش دادن ، فریاد کشیدن ، بحث کردن ، اطلاع دادن ، تحسین کردن گفت و شنود کردن ، بیان کردن ، اعلام کردن ، خاموش کردن ، صدا، آهنگ ، همهمه، ضربه ، قصد داشتن ، شرح دادن ، مذاکره کردن ، ناهنجار انعکاس ، صدا ، ناهم خوانی ، تلفن کردن ، صدا کردن ، پرخاش کردن ، اعتراض کردن ، غرش ، پرطنین ، تلق تلق کردن ، آه و ناله کردن ، فرکانس غرغر کردن ، کم صحبت ، سکوت ، سلیس
ج – افراد لمسی
در جملات این افراد، مفاهیم احساس قالب است.آنها با حالات و حرکات حرکات زیر با دیگران ارتباط برقرار می کنند :
– به هنگام اندیشیدن به پایین و طرف راست خود نگاه می کنند
– صدایشان عمیق است و کلمات شمرده از دهانشان خارج می شود
– حرکات دست، تغییرات چهره و اعمال جسمانی آنها زیاد است
– معمولا دستشان را پایین نگه می دارند و خود را به کرات لمس می کنند
– تنفس این عده عمیق است و از تمام قفسه سینه برای تنفس استفاده می کنند
جملات آنها با تکیه بر لغات زیر است :
احساس ، لمس ، اتصال ، لغزیدن ، تعادل ، اصابت ، احساساتی ، بالا و پایین پریدن ، شل ، خشمگین ، پیوند ، چسبناک ، مالیدن ، چسبنده ، گرسنه ، سراسیمه ، دلچسب ، مضطرب ، در دست گرفتن ، چنگ زدن ، بی احساس، دور ریختن ، گرداندن ، پر جنب و جوش ، لذت
د- افراد حسابگر ( منطقی- استدلالی )
کلمات این افراد آمیخته با منطق و استدلال است و تغییرات فیزیولوژیکی آنها به شرح زیر است :
– وقتی فکر می کنند به پایین و طرف چپ خود نگاه می کنند
– با لحنی آهسته و آرام و به گونه ای شیوا سخن می گویند
– حرکات دست و تغییرات قیافه در آنها اندک است لغاتی که این عده در عباراتشان به آنها تکیه دارند
به شرح زیر است :
آموختن ، در نظر گرفتن ، به ذهن کسی خطور کردن ، عمل کردن ، آگاه بودن ، تصور کردن ، تشخیص دادن ، برانگیختن ، تصمیم گرفتن ، قدردانی کردن ، معتقد بودن ، مقدم بودن ، تاکید کردن ، هوشیار بودن ، به فکر فرو رفتن ، حدس زدن ، واضح ، تجربه ، تولید کردن ، مخلوط کردن ، وانمود کردن ، تکمیل کردن ،
فرا خواندن ، بی احساس ، لغو کردن ، به جا آوردن ، جدی بودن ، فهمیدن فراموش نکنید که بیشتر مردم از تمام سیستم های احساسی خود برای ارتباط بهره می گیرند اما تنها به یکی از آنها گرایش دارند.
بنابراین اگر بخواهیم در افراد با نظام ذهنی متفاوت نفوذ کنیم و با آنها رابطه ای ثمربخش داشته باشیم، باید با شناخت اصول « برنامه ریزی عصبی، کلامی »  نوع کلمات و رفتار خود را به گونه ای تغییر دهیم تا با دیدگاهی که آنها از جهان دارند همنوا شویم
تله کینزی چیست؟
تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.هر کسی به سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشد
ما از همه قسمتهای مغز خود استفاد
ه نمی کنیم.هر یک از ما از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می کند.برخی دیگر از ریاضیات منطق ورزش نویسندگی هر یک از این فعالیتها از قسمت خاصی از مغز استفاده می کنند.این مسیله در مورد نیروهای روانی نیز صادق است.همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل های روانی خود استفاده می کنیم.برخی از افراد فقط می دانند که چه وقت چیزی در حال وقوع است یا می توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا می توانند حس کنند که فردی را که ملاقات می کنند کاراکتر خوب یا بدی دارد.همه اینها نشان دهنده استفاده از نیروهای روانی می باشد هر کسی می توانند با تمرین مناسب تله کینزی را یاد بگیرد.تنها چیزی که مانع پیشرفت شما می شود باور نکردن خودتان است درست مانند بچه ای که می گوید “من نمی توانم ریاضیات را یاد بگیرم اینکار غیر ممکن است”.
 
ازکجا شروع کنیم:
چیزهایی وجود دارند که قبل از اینکه شما بتوانید در تله کنیزی بجایی برسید باید روی انها کار کنید موانعی که برانها غلبه کرده و تمریناتی که باید انجام دهید
۱٫شک
تله کنیزی یک واقعیت است .بساری انرا انجام دادهاند .شک مانند دیواری است که بین شما و تله کنیزی قرار میگیرد از روی این دیوار عبور کنید و انرا پشت سر بگذارید.
۲٫منطق
ما در یک جهان عمل گرا زندگی میکنیم .طبیعی هست که شما بخواهید باری هر چیزی بدنبال دلیل ومنطق بگردید. اما خود را به زحمت نیاندازید. عمل گرائی را کنار بگذارید هنگامی که به تله کنیزی برسید متوجه میشوید که مفهوم منطق در مجموع چقدر احمقانه است
۳٫خلوص قلب
شما برای چه میخواهید تله کنیزی را یاد بگیرید دلیل شما بایستی مثبت و نیتتان خالص باشد در صورتی که میخواهید به دیگران اسیب برسانید یا نیت سوئی داشته باشید یا این را یک مزیت و برتری نسبت به دگران تلقی کنید لطفا ان را فراموش کنید . انرا به منظور تمرین ذهنتان انجام دهید
۴٫ مدی تیشن
 
تمرینات مقدماتی باز کردن چاکرای دست:
برای فعال و باز کردن کامل چاکری دست تمرین زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
روی یک صندلی راحت بنشینید با چند تنفس عمیق خود را ریلکس کنید در حالیکه انگشتانتان کمی از هم جدا شده اند هر دو دست را به یکدیگر بچسبانید و سپس در حالیکه نوک انگشتان دستهایتان به یکدیگر چسبیده اند کف دستها و انگشتان را از دور کنید تا فضایی در حدود ۴ اینچ بین آنها ایجاد شود (به تصویر مراجعه کنید ) در این وضعیت دستها را روی پاهایتان قرار دهید در حالیکه چشمهایتان بسته است توجه اتان را بر روی کف دستها متمرکز کنید و به تمرکز خود بر روی کف دستها متمرکز کنید و به تمرکز خود بر روی کف دستها تا احساسی مثل گرما ضربان و یا گزگز در آنها ایجاد به بعد تصور کنید شعله سفیدرنگی مثلا شعله متعلق به یک شمع در میان دستهای شما قرار دارد. حرارت شعله سفید رنگ را روی کف دستتان احساس کنید و اجازه دهید این حرارت در سرتا سرسطح پوست منتشر شود. سپس توجه را روی انگشتانتان شست هر دو دست تا وقتیکه بتواند یک احساس ضربان یا حرارت را بخصوص در نوک دستها به انگشتان اشاره انتشار پیدا کند با متمرکز کردن توجه بر روی آنها این عمل را نیز تا شروع حس مشابهی با نوک ایگشتان شست ضربان ادامه دهید و سرانجام حرارت و انرژی ضربان دار را به دو انگشت میانی حرکت داده و همان کار را تکرار کنید.
پس از انجام مراحل فوق تمام توجهتان را بر روی دستها یتان متمرکز کرده و احساس گرما و ضربانی را که در سرتا سر دستها و انگشتان جریان پیدا کرده است حس کنید. اجازه دهید این احساس برای چند دقیقه ادامه پیدا کند.
در صورتیکه در ایجاد احساس گرما مشکل دارید می توانید از حافظه خود کمک گرفته و زمانی را به یاد آورید که اشعه آفتاب به دستهایتان تابیده و یا هنگامی که دستهایتان را در ظرف حاوی آب داغ قرار داده اید چه حسی دارد.
گوی انرژی :دستان خود را در حالیکه کف دستها رو به یکدیگر هستند در جلوی خود نگهدارید.با فاصله حدود ۱۵ سانتیمتر چشمانتان را ببندید و ریلکس شوید. به فضای ما بین دستهای خود تمرکز کنید.گوی انرژی را در بین دستهای خود حس کنید.سعی کنید این میدان انرژی را بوسیله قوه تصور خود قویتر کنید.در صورتیکه نمی توانید گوی انرژی را در میان دستهای خود حفظ کنید ابتدا دستها را بتدریج دور کرده و سپس به آرامی آنها را بهم نزدیک کنید با این قصد که نقطه انرژی را حس نمایید.روش دیگر این است که قبل از تجسم گوی کره انرژی در میان دستهای خود ابتدا بر روی کف دستها تمرکز کرده و در آنها حالتی شبیه گزگز نماییدسپس تصور کنید یکدیگر را دفع می کنند.در این حالت احساس و تصور گوی انرژی در میان دستهایتان آسانتر خواهد بود.
خم کردن قاشق :
قسمت اول این تمرین جز تمرینات مقدماتی بوده و قسمت دوم یکی از تکنیکهای انجام تله کینزی می باشد. به مدت نیم ساعت مدیتیشن کنید.یک قاشق را بردارید ودو سر آنها را با انگشتان شست و اشاره هر دو دست بگیرید.در محل ساکتی بنشینید با چند دقیقه تنفس عمیق خودتان را ریلکس کنید.با تمرکز بر روی فرایند دم و بازدم ودنبال کردن مسیر جریان هوا ذهن خود را آرام کنید. با چشمان بسته به ملایمت نوک انگشتان خود را بر روی سطح قاشق بمالید.جریان انرژی را که از قاشق و بدن شما عبور می کند حس نمایید.میدان انرژی انگشتان و قاشق را با یکدیگر ادغام کنید.انگشتان را با قاشق یکی کنید.تصور کنید که قاشق ذوب شده و تبدیل به مایع می شود.در مرحله دوم زمانیکه جریان سیال انرژی قاشق و دستها را حفظ کردید آنها را با هم ادغام نمودید و قاشق خود را در خیال خود ذوب و به مایع تبدیل نمودید آن را خم کنید.به هیچوجه فشار فیزیکی وارد نکنید فقط بر روی جریان سیال انرژی ما بین دو دست کار کنید.

روشهای انجام تله کینزی
چرخ روانی :برای ساختن چرخ روانی به سوزن نسبتا به طول تقریبی۵/۳ سانتی متردارید سوزن را بایستی روی یک پایه مسطح مثلا یک قطعه اسفنج طوری نصب کنید که نوک آن به طرف بالا باشد سپس قطعه ای کاغذ سفید رنگ به شکل مربع به ضلع ۵ سانتی متر انتخاب کرده مربع را از روی هر دو قطر آن تا کرده و سپس باز نمایید.با اینکار در وسط مربع کاغذی حفره کوچکی ساخته می شود که کمک می کند براحتی بر روی سوزن در حالت تعادل قرار گیرد.در روش دوم به جای ۲ تا۴ تا روی کاغذ می زنید ۲ تا روی اقطار مربع از یک طرف و سپس ۲ تا روی خطوط وسط مربع زده و در این حالت کاغذ را باز نمی کند و شکی مانند تصویر فوق درست می کنید.بنظر می رسد حرکت دادن کاغذ و چرخ روانی در حالت اول کمی ساده تر باشد.می توانید بجای کاغذ از قطعه ای آلومینیمی که بدقت بریده شده است استفاده کنید.
به مدت نیم ساعت مدیتیشن کنید.حالا چرخ روانی را روی یک میز با ارتفاع مناسب قرار دهید بطوریکه وقتی روی صندلی در مقابل آن می نشینید بتوانید دستتان را بصورت نیم دایره در کنار چرخ قرار دهید تا از فاصله نزدیک آنرا در بر گیرد.حال بر روی چرخ تمرکز کنید و آن را در جهت انگشتان به حرکت درآورید.شما در این حالت باید بتوانید جریان انرژی را که در تمرینات مقدماتی آموخته اید ایجاد کنید.بهتر است ابتدا با دست چپ شروع کرده و سپس با دست راست نیز تمرین نمایید.مراقب باشید جریان هوا در اتاق وجود نداشته باشد و یا تنفستان آنقدر شدید نباشد که باچرخ برخورد کند.
تمرین فوق پایه تمرینات بعدی می باشد و می توان گفت ساده ترین روش برای انجام تله کنیزی است.پس از موفقیت در انجام آن روش زیر را امتحان کنید.
به مدت فوق پایه تمرینات بعدی می باشد و می توان گفت ساده ترین روش برای تله کنیزی است.پس از موفقیت در انجام آن روش زیر را امتحان کنید.
به مدت نیم ساعت مدیتیشن کنید.در مقابل چرخ روانی بنشینید با چند تنفس عمیق خود را ریلکس کنید.به یکی از گوشه های مربع کاغذی خیره شوید.تمام انرژی خود را روی آن گوشه متمرکز کرده تا کاغذ شروع به چرخش نمایید.تصور کنید که کاغذ شروع به چرخیدن به دور محور خود می کند.تمرکز خود را تا شروع چرخیدن به دور محور خود می کند.تمرکز خود را تا زمان شروع چرخش بر روی آن بر روی آن حفظ کنید.
آونگ :بمدت نیم ساعت مدیتیشن کنید.قطعه نخی بطول۲۵ سانتی متر را ببرید.چیزی شبیه به سوزن یا خلال دندان را به انتهای آن گره بزیید.طوری آن را در جایی آویزان کنید تا براحتی آنرا در حال درخشش و رقص تصور کنید-آنرا خم کنید- تصور کنید شما و شمع یکی هستند و به هم تمایل دارید-این تمرین را باز هم تکرار کنید-             هر چیز ممکن است
۱۷- تمرین ۴- یک پونز فلزی را روی میز بگذارید – یک کاغذ شکل مربع سفید در حد ۴/۱ اینچ یا حتی کوچکتر و آنرا روی پونز متعادل کنید -اگر دوست دارید می توانید بجای کاغذ از کاغذ آلومینیوم
استفاده کنید-نیم ساعت مدیتیشن-روی یک گوشه مربع تمرکز کنید-تمام انرژی تان را در همان نقطه وارد کنید-تصور کنید که کاغذ شروع به چرخش میکند تمرکزتان را تا موقعی که کاغذ بچرخد حفظ کنید.
۱۸-چوب شناور-نیم ساعت مدیتیشن-یک کاسه ای روشن با آب تازه-یک خلال دندان یا چوب کبریت در وسط ظرف بگذارید-ریلکس و تنفس عمیق-تمرکز به چوب-به آن نیرو وارد کنید آنرا شبیه یک هواپیما ی بی موتور یا باد بانی در حال حرکت تصور کنید-فشار انرژی را روی آب احساس کنید-از دستها نیز استفاده کنید-از زیر سطح آب به جسم فشار وارد بیاورید فشار انرژی تا عمق آب ادامه یابد
۱۹-زنجیر پر جنب وجوش-نیم ساعت تمرکز و مدیتیشن-یک رشته در حدود ۱۰ اینچ ببرید یک جسم پهن مثل سوزن خلال دندان یا میله ای چوبی به آن ببندید-رشته را آویزان کنید در حالی که روبروی شما قرار گیرد-به حدی از رشته دور بنشینید تا نفستان آنرا حرکت ندهد-اجازه دهید جسم بی حرکت شود-یک نفس عمیق -تمام تمرکز بر یک جسم باشد-فشار را در آن نقطه احساس کنید-از انگشتان استفاده کنید انرژی تان مثل نور بر آن نقطه فرود می آید و فشار می آورد
۲۰-حوضه مغناطیسی اطراف خود را حس کنید و آن را روی جسم متمرکز کنید
۲۱-سطح آگاهی را بالا ببرید و هوشیارانه کانون توجهاتتان را متمرکز کنید
۲۲- وقتی انگشتان روی دسته ی قاشق است و با تصور اینکه انگشتانتان میدانهای مغناطیسی قوی را کج می کند ورد                        را بگویید و در افسون غرق شوید با این کار یک میدان مغناطیسی قدرتمند را می سازید
۲۳-با نگه داشتن دستها به حالت دعا یک دایره انرژی بسازید و آن را حس کنید
۲۴-با توجه و تمرکز بر روی ادراکات ضمیر ناخود آگاهیتان را به سوی آگاهی کوک کنید
۲۵-انرژی خودتان را با انرژی جسم مخلوط کنید
۲۶-تمرین ، تمرین ،و باز هم تمرین.

قواعد دور جنبانی
۱-همه می توانند«هر شخص زنده ای که مغز دارد» فقط باید آن را بکار برد
۲-حد و مرز این نیرو بی حساب است
۳-باور کردن این توانایی
۴-روزی نیم ساعت تمرین و هدف وقت و حوصله
۵-روی یک روش حداقل یک هفته تمرکز کنید
۶-بجای جدی گرفتن آن ،به آن به چشم یک بازی نگاه کنید
۷-حتی یک درصد شک و تردید در توانایی خودتان برای انجام به خودتان راه ندهید
۸-هر گونه مانع کوچک یا بزرگی را در هم بشکند
۹-سعی نکنید این کار را موشکافی کنید فقط آن را به عنوان یک اصل بپذیرید
۱۰-منطق را رها کنید
۱۱-خلوص قلب داشته باشید
۱۲-هدف شما از انجام دور جنبانی پست و کوچک نباشد
۱۳-مدیتیشن لازم است و ذهن را آماده می کند
۱۴-تمرین شماره ۱: نیم ساعت مدیتیشن کنید-یک قاشق را در دستانتان لمس کنید-تنفس عمیق ریلکس-به بی ذهنی برسد-با چشم قاشق را لمس و درک کنید«بدون تفکر اتمهای بدن شما و قاشق یکی می شوند و جزیی از هم می شوید-آنرا مثل آب تصور کنید شما انرژی و گرما را در سطح قاشق احساس می کنید-به قاشق فشار وارد نکنید-شما می توانید
۱۵- تمرین شماره ۲- یک جسم سبک و کوچک ترجیحا یک فلز روشن مثل یک حلقه کوچک-پاک کردن-ذهن فکرهای مزاحم را از خود دور کنید-تمرکز حیاتی است-یک تونل مابین خود و جسم بسازید-آنرا احساس کنید-این کشش را احساس کنید-یک میدان انرژی با صورت ایجاد کنید-ولی کار می کند-سعی کنید و باز هم سعی کنید.
۱۶- تمرین شماره :۳ نیم ساعت مدیتیشن-یک شمع در مکانی امن-یک شمع سفید روی میز روشن و سفید رنگ بهترین است-ریلکس و تنفسی عمیق-به شعله خیره شوید-فقط شما تصور دارید و شعله شمع -حالا شما فقط شعله را می بینید،نه میزی وجود دارد ونه شمعی حالا تصور کنید شعله به طرف بالا در حال رشد است،بلندتر و درخشانتر-می توانید دستانتان را بالای آن نگه دارید و تصور کنید که شما دارید شمع را به طرف بالا می کشید.تصور کنید شعله بی میلی نشان می دهد و کو چکتر و کوتاهتر می شود
از چه فاصله ای می توانید مخروط ها را تحت تاثیر قرار دهید؟ آیا می توانید با چشمان بسته و فقط با تجسم ذهنی که در حال نگاه کردن به مخروطها می باشد آنها را فعال کنید؟آیا می توانید بوسیله نگاه کردن با دید محیطی آن را تحت تاثیر قرار دهید؟آیا می توانید با اضافه کردن تدریجی به اندازه و وزن مخروطها دامنه انرژی اشعه چشمی خود را که در آن نقطه دیگر نمی توانید با نگاه کردن به مخروطها آنها را حرکت دهید تعیین کنید؟

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “نفوذ کلام با استفاده از فن ان ال پی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

مجوز فعالیت سایت

logo-samandehi

ویدئو برتر

باز کردن چت
سلام
نیاز به مشاوره دارید؟

پشتیبانی سایت توسط اردپرو